Den regionale yrkes- og utdanningsmessa arrangeres annethvert år på Hitra og Frøya.

Elever fra ungdomsskolene, videregående skolene fra Hitra, Frøya og Snillfjord deltar.
Messa har fokus på hvilke muligheter ungdommene har til yrkes- og utdanningsvalg i regionen. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Hitra videregående skole, Frøya videregående skole , Hitra Næringsforening, Frøya Næringsforum, opplæringskontoret og Trøndersk Kystkompetanse.